Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Voor een goede behandeling is het ook noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht
door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), dit dossier moet ik 15 jaar bewaren. Ik sta er garant voor dat uw gegevens uit uw dossier zorgvuldig worden
bewaard en niet aan derden worden verstrekt, zonder uw toestemming.

Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. Een klein deel van de persoonsgegevens worden gebruikt voor de factuur. Dit betreft de gegevens die de zorgverzekeraar vraagt, naam, adres, verzekeringsnummer, geboortedatum, datum van behandeling, korte omschrijving en de kosten
van de behandeling.

Uw emailadres wordt niet aan derden verstrekt.  Ik houd me aan deze regels en daarmee zijn uw gegevens veilig binnen de manier die de wet
voorschrijft.